UWAGA! Ta strona Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia używa cookies i podobnych technologii.

Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zrozumiałem

W dniu 25 czerwca 2015 r. o godz.1900 w sali Domu Katolickiego w Golinie przy ul. Wolności 38, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "NASZA WSPÓLNOTA” im. Księdza Szczepana Toboły.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, powitanie gości.

 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.

 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 4. Sprawy organizacyjne: (wybór protokolanta; wybór komisji skrutacyjnej)

 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres 2011-2014.

 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności za okres 2011-2014.

 7. Wystąpienie Komisji Rewizyjnej w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Zarządu za okres 2011-2014.

 8. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami oraz opinią Komisji Rewizyjnej.

 9. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego.

 10. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu.

 11. Uchwała w sprawie przeznaczenia czystego zysku.

 12. Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.

 13. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej

 14. Nadanie godności Członka Honorowego - uchwała

 15. Ogólne informacje nt. zaawansowania prac rewitalizacyjnych naszego kościoła i otoczenia oraz zasad ich finansowania.

 16. Wolne głosy i wnioski.

 17. Zamknięcie obrad.

Snutka Łączy

logo MKiDNProjekt "Snutka łączy - digitalizacja haftów, stworzenie na ich bazie bezpłatnej aplikacji oraz warsztaty dla młodzieży i snutkarek" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

logo Gmina Jarocin

Promocję aplikacji dofinansowała Gmina Jarocin

SPOWIEDŹ

Codziennie w godzinach:
7:00-7:30 i 17:30-18:00

W niedziele i święta:
pół godziny przed każdą Mszą św.