UWAGA! Ta strona Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia używa cookies i podobnych technologii.

Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zrozumiałem
Zebranie stowarzyszenia

Na początku czerwca odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Nasza Wspólnota” im. ks. Szczepana Toboły w Golinie. Podczas zebrania poświęcono również wyremontowaną salkę katechetyczną oraz omówiono bieżące sprawy Stowarzyszenia.

 Zaproszonych członków stowarzyszenia powitał prezes Stowarzyszenia Janusz Wojtczak. Prezes Stowarzyszenia poinformował, że wszyscy członkowie Stowarzyszenia zostali powiadomieni o Walnym Zebraniu zgodnie  ze statutem, ilość obecnych na sali członków Stowarzyszenia stanowi wymagane kworum.

Po powitaniu zebranych nastąpił moment poświecenia przez proboszcza ks. Janusza Pytlika odnowionej Sali Katechetycznej im Stanisława Kostki.

Następnie skarbnik stowarzyszenia przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2013, a sekretarz zarządu przedstawił sprawozdanie zarządu z działalności za rok 2013. Kolejnym punktem zebrania było wystąpienie Komisji Rewizyjnej w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2013.

Przewodniczący zebrania poddał pod dyskusję przedstawione wcześniej sprawozdania oraz opinię Komisji Rewizyjnej. Członkowie stowarzyszenia bardzo przychylnie odebrali działania zarządu za rok 2013 i wyrazili swe zadowolenie z realizacji podjętych zadań.

Następnie odbyły się głosowania za przyjęciem sprawozdania finansowego i merytorycznego zarządu oraz za udzieleniem absolutorium zarządowi. Wszystkie głosowania jednogłośnie były za przyjęciem sprawozdań oraz za udzieleniem zarządowi absolutorium.

Przewodniczący przedstawił propozycje Zarządu w sprawie propozycji przeznaczenia kwoty wypracowanego zysku w wysokości 624,70 zł na cele statutowe. Po dyskusji Walne Zebranie wyraziło zgodę na takie rozwiązanie.

Ponadto podczas zebrania członkowie stowarzyszenia zapoznali się z filmową prezentacją materiału promocyjnego przedstawiającego nasze sanktuarium. Członkowie stowarzyszenia dyskutowali o wynikach działań i planach na przyszłość chwaląc dotychczasowe osiągnięcia zarządu i patrząc z optymizmem na obecnie prowadzone prace.

Ponadto w wolnych głosach i wnioskach głos zabrał prezes stowarzyszenia Janusz Wojtczak, który wyjaśnij sprawę pozyskania dużej kwoty dotacji pochodzącej z funduszu Norweskiego. W celu uzyskania środków z tego funduszu potrzebna była współpraca z organami samorządowymi, z Gminą Jarocin oraz Powiatem Jarocińskim, ponieważ indywidualnie, jako stowarzyszenie nie mogliśmy aplikować o te środki. Mimo ogromnego zaangażowania z naszej strony, połączonego z merytorycznymi wskazówkami do pracy nad tym projektem, zarząd naszego stowarzyszenia trafił na bierność urzędników instytucji samorządowych. W wyniku zaniechania współpracy ze strony jednostek samorządowych możliwość pozyskania środków finansowych przepadła.Snutka Łączy

logo MKiDNProjekt "Snutka łączy - digitalizacja haftów, stworzenie na ich bazie bezpłatnej aplikacji oraz warsztaty dla młodzieży i snutkarek" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

logo Gmina Jarocin

Promocję aplikacji dofinansowała Gmina Jarocin

SPOWIEDŹ

Codziennie w godzinach:
7:00-7:30 i 17:30-18:00

W niedziele i święta:
pół godziny przed każdą Mszą św.